PRAKTIJKNIEUWS

 

Beleid huisartsen bij vragen over Meningokokken vaccinatie

12 september 2018

 

In de media is er veel aandacht voor de meningokokken vaccinatie. Hierdoor krijgen de huisartsen veel vragen van ouders over het vaccineren.

Het beleid van de huisartsen is als volgt:

 • Het risico op een meningokokken infectie is heel laag. Kinderen tussen 14 jaar en 18 jaar lopen het meeste risico.
 • Het vaccin is niet beschikbaar via de huisarts op korte termijn. Via de apotheek is het vaccin niet beschikbaar.
 • De GGD heeft op dit moment voldoende vaccinaties voor het vaccinatieprogramma. Er zijn geen extra vaccinaties beschikbaar voor buiten dit programma.

Het rijksvaccinatieprogramma (zie ook https://www.rivm.nl ) is als volgt:

 • Vanaf 1 oktober 2018 krijgen jongeren een uitnodiging voor een meningokokken ACWY-vaccinatie. Het gaat dan om jongeren die tussen 1 mei en 31 december 14 jaar worden. In 2019 worden jongeren uitgenodigd die in dat jaar 14 jaar worden. Kinderen die in 2001, 14 maanden waren zijn ingeënt tegen meningokokken C.
 • Het vaccin tegen meningokokken ACWY is sinds 1 mei 2018 in het Rijksvaccinatieprogramma opgenomen voor kinderen van 14 maanden.
 • In 2019 worden zo'n 650.000 jongeren extra opgeroepen om zich te laten inenten. Het gaat om alle jongeren tussen de 14 en 18 jaar die geboren zijn na 1 januari 2001 en voor 1 mei 2004.
 • Mensen die de meningokok bij zich dragen, kunnen de bacterie overdragen op een ander, ook als zij zelf niet ziek zijn. Om de kans op besmetting met meningokokken ACWY te verkleinen, is een goede hygiëne bij het hoesten erg belangrijk. Gebruik papieren zakdoekjes en was de handen met zeep na het hoesten.
 • Gezinsleden die zeer nauw contact hebben gehad met een patiënt met meningokokkenziekte kunnen antibiotica krijgen om de ziekte en de verspreiding ervan te voorkomen.
 • Meer informatie over meningokokken kunt u vinden op https://www.thuisarts.nl/ en https://www.rivm.nl.
 • Wilt u niet wachten op het rijksvaccinatieprogramma of valt u buiten het rijksvaccinatieprogramma en wilt u een vaccin, dan kunt u contact opnemen met de Travel Health Clinic (https://thci.nl/).
 • Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, neem dan contact op met de praktijk.

 

 


 

 Jaarverslag

Wilt u een inkijkje in het reilen en zeilen binnen onze praktijk? Met het jaarverslag leggen we als het ware verantwoording af voor ons gekozen beleid. We willen u er graag deelgenoot van maken. U onze jaarverslagen hier downloaden.


Het telefonisch spreekuur is veranderd.

plaatje tel su

We blijven werken aan kwaliteitsverbetering: Uit een enquete in de wachtkamer is gebleken dat patienten het telefonisch spreekuur met gemiddeld een 7,5 waarderen. Toch bleken er wat verbeterpunten te zijn: 37% van de patiënten gaf aan langer dan 5 minuten te moeten wachten voordat ze de dokter aan te telefoon kregen. In bijna 50% van de gevallen was de dokter waar men vervolgens mee sprak niet degene die het onderzoek waarover gebeld werd had aangevraagd. 

Daarom doen we het vanaf nu anders: U kunt 's morgens met de assistente bellen of de uitslag reeds aanwezig is. Als er geen bijzonderheden zijn zal zij de uitslag doorgeven. Bij afwijkingen, of als u dat wenst, kan de dokter u terugbellen. Zo stemmen we onze zorg en service nog beter af op uw behoeften. 


Zorggroepen

Onze praktijk participeert in twee zorggroepen, namelijk diabetes en COPD. Wat houdt dat nu eigenlijk in? Lees er meer over op de site van de Twentse Huisartsen OnderNeming (THOON)

- diabetes

- COPD


Thuisarts.nl

Internet is een bron van informatie. Vaak hebben mensen al op het web gezocht naar informatie over hun klacht voordat ze bij ons op het spreekuur komen. Of ze hebben na afloop van een consult behoefte aan extra informatie.

Maar waar vind je informatie die betrouwbaar is?

Het Nederlands Huisartsen Genootschap maakte een website met betrouwbare links en informatie: thuisarts.nl. We raden u van harte aan om gebruik te maken van deze site. U vindt er achtergrondinformatie., voorlichtingsmateriaal, filmpjes over diverse aandoeningen en nog veel meer.


Telefooncentrale


Misschien heeft u het al gemerkt: we zijn overgegaan op een ander telefoonsysteem. Voor iedereen even wennen, maar uiteindelijk scheelt het u en ons veel tijd. 

We werken nu met een keuzemenu:

 • Voorkeurstoets 1 is uitsluitend voor spoed. We verzoeken u dan ook deze toets alleen te gebruiken als het echt nodig is, zodat u hem niet onnodig bezet houdt. En als echt elke seconde telt: bel 112.
 • Voorkeurstoets 2 is voor herhaalrecepten. U kunt nu 24 uur per dag uw recepten inspreken. Wel graag eerst even naam en geboortedatum vermelden. Als u goed naar het bericht luistert wijst het zichzelf. In principe liggen recepten die voor 13:00 zijn ingesproken de volgende dag na 15:00 bij de apotheek. 
 • Wilt u de assistente spreken, blijf dan gewoon aan de lijn.

Elektronisch delen informatie

Vanaf 2013 moet elke patiënt expliciet toestemming hebben gegeven voor het elektronisch delen van medische informatie. Doet u dat niet, dan kunnen andere hulpverleners, bijvoorbeeld s'avonds op de huisartsenpost, niet meer in uw dossier kijken. Lees er hier meer over. 

                      NHG_Keur_R300p