Visite

Als het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of en wanneer een huisbezoek afgelegd wordt.

Het liefst zien we u in de praktijk omdat daar de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter zijn.

Voor alle duidelijkheid: Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

U kunt een huisbezoek aanvragen door voor 10:00 met de assistente te bellen.