VISIE

We willen graag met u delen hoe wij tegen huisartsenzorg aankijken. Daarom hebben we onze visie voor u onder woorden gebracht. Als u nog veel meer informatie over de gang van zaken in de praktijk wilt inzien, download dan ons jaarverslag.

Praktijk B. Prenger wil huisartsenzorg bieden zoals ze van huis uit bedoeld is: persoonlijk, gedegen, no‐nonsense, laagdrempelig en van alle markten thuis.

Dit houdt in:

  • Waar mogelijk worden behandelingen, onderzoeken en ingreepjes binnen de praktijk uitgevoerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het uitvoeren van kleine chirurgische ingrepen en longfunctietests, maar ook voor het geven van palliatieve zorg voor ernstig zieken. Waar nodig wordt natuurlijk doorverwezen.
  • We willen zoveel mogelijk beschikbaar en bereikbaar zijn voor patiënten met een vraag of probleem.
  • We zien de totale gezondheidsbeleving als een combinatie van lichamelijke en psychische factoren, die elkaar kunnen beïnvloeden. Daarom is er veel aandacht voor het psychische- en sociale aspect van de gezondheid.
  • Onze behandelingen zijn indien mogelijk wetenschappelijk onderbouwd, veelal berustend op de standaarden van het Nederlandse Huisartsen Genootschap.
  • Onze zorg wordt op de individuele patiënt afgestemd: wat goed is voor de één werkt bij een ander misschien helemaal niet.
  • Zorg is voor ons meer dan het behandelen van aandoeningen. Minstens zo belangrijk is het voorkómen van ziekten en van complicaties. Daarom is er veel aandacht voor preventie en leefstijl.

Generalisme dus, in de positieve zin van het woord: een huisarts moet van een heleboel dingen verstand hebben. Dat maakt de gezondheidszorg helder en betaalbaar, het maakt het “dokter zijn” compleet en het is voor de patiënt veel prettiger dan steeds verwezen te worden naar een andere instantie.