DIABETES-spreekuur

Mensen met diabetes mellitus type 2 worden in principe elk kwartaal gecontroleerd door praktijkverpleegkundige Diane Groothuis. Drie keer per jaar betreft het een korte controle. Glucose, bloeddruk en gewicht worden beoordeeld en er is aandacht voor uw welbevinden en eventuele vragen. Zo nodig krijgt u adviezen over leefregels en/of medicatie. Diane houdt haar diabetesspreekuur elke donderdag. 

De vierde controle is wat uitgebreider: de jaarcontrole. Voorafgaand aan deze controle vindt wat meer laboratoriumonderzoek plaats, waarbij niet alleen wordt gekeken naar glucose, maar ook naar nierfunctie en vethuishouding. De uitslag van het onderzoek wordt met u doorgenomen. Tijdens de jaarcontrole vindt ook het voetonderzoek plaats.

Eventuele veranderingen in uw behandeling worden met de huisarts besproken en zo nodig overleggen we met een internist.

De huisarts ziet de diabetespatiënten één keer per jaar. Dit is een extra consult, mede om eventuele vaatafwijkingen op te sporen, zo nodig een ECG te maken en om extra kritisch de bloeddruk te beoordelen.

Ons diabetes-spreekuur valt onder de Diagnose Behandel Combinatie Diabetes ("ketenzorg") en wordt uitgevoerd volgens het protocol van zorggroep THOON, de Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland. Dit geeft ons de mogelijkheid om gestandaardiseerde hoogwaardige zorg te bieden, waarbij samengewerkt wordt met o.a. dietisten, podotherapeuten en internisten.

Wilt u weten hoe groot het risico op diabetes is voor u? Doe deze test!