CVRM-spreekuur

CVRM staat voor Cardio Vasculair Risico Management: CVR is de kans op het krijgen van hart en vaatziekten. Het spreekuur is dan ook bedoeld voor mensen met een verhoogde bloeddruk, een te hoog cholesterolgehalte in het bloed, of met een gestoorde glucose-tolerantie (oftewel: pré-diabetes).

Ook mensen die een hart- of vaatziekte hebben doorgemaakt worden op dit spreekuur gecontroleerd.

Er is aandacht voor medicatie, adviezen en leefregels. Uitgangspunt hierbij is de standaard "Cardio Vasculair Risicomanagement" van het Nederlandse Huisartsen Genootschap.

Om diagnose en instelling op medicatie zo nauwkeurig mogelijk te kunnen bepalen hebben we de beschikking over een 24-uurs bloeddrukmeter, kunnen we zo nodig een ECG maken, en laten we regelmatig uw bloed en urine controleren. 

Het spreekuur wordt verzorgd door Esther Gasthuis. Zij is speciaal geschoold om goede cardiovasculaire zorg te verlenen in samenwerking met uw huisarts. 

Heeft u overgewicht? Rookt U? Komen er hart- en vaatziekten in de naaste familie voor? Misschien is het verstandig om een risicoprofiel af te laten nemen. Kaart het eens aan bij huisarts.