AFSPRAAK MAKEN

Als u een afspraak wilt maken voor het spreekuur van de dokter, belt u dan 'smorgens voor 10:00 uur met de assistente.
Zij zal u vragen naar de reden van de afspraak. Ze doet dat om in te kunnen schatten wat de aard en ernst van u klacht is zodat ze daarmee rekening kan houden in de planning van het spreekuur. Ook voor de dokter is het prettig als hij al voordat u tegenover hem zit weet waarvoor u komt.

Als u meer dan één klacht of vraag heeft, geef dat dan meteen even aan bij het maken van de afspraak. Dat voorkomt dat het spreekuur teveel uitloopt. 

Ook voor het maken of wijzigen van afspraken met de praktijkondersteuners kunt u bij de assistente terecht. U wordt in eerste instantie altijd door de dokter naar hun spreekuur verwezen.  

Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur van de dokter. Als u niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kunt u een visite aanvragen.